ເຊີນຮ່ວມແຂ່ງຂັນລາຄາ ລົດເຊົ່າ

ເຊີນຮ່ວມແຂ່ງຂັນລາຄາ ລົດເຊົ່າ

ອົງການ ພັດທະນາຂອງ ປະເທດເນເທີແລນ ປະຈໍາລາວ ມີຄວາມຍິນດີຂໍຮຽນເຊີນບັນດາບໍລີສັດ, ຫ້າງຮ້ານຕ່​າງໆ ແລະບຸກຄົນທີ່ມີລົດ ຖືກຕ້ອງຕາມກົດລະບຽບຂອງລັດຖະບານລາວ ແລະ ມີ​ຄວາມ​ສົນ​ໃຈ​ໃນ​ການສະໜອງລົດເຊົ່າ ໃຫ້ກັບອົງການເພື່ອສະໜອງໃຫ້ບ້ານເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການ ທີ່ຢູ່ ແຂວງອຸດົມໄຊ ແລະ ແຂວງຫົວພັນ ໂດຍອີງໃສ່ເງື່ອນໄຂຕ່າງໆດັ່ງລູ່ມນີ້້້:

ເງື່ອນໄຂໃນການຄັດເລືອກ:

ປະເພດລົດ
·         ກະບະ 4 ປະຕູ, ລົດຈິດ, ລົດຕູ້ 15 ບ່ອນນັ່ງ, ລົດເມ 25 ແລະ 45 ບ່ອນນັ່ງ

ເອກະສານປະກອບ
·         ເປັນບໍລິສັດ ຫຼື ວິສາຫາກິດ ຫຼື ບຸກຄົນທີ່ມີລົດ ຖືກຕ້ອງຕາມກົດລະບຽບ ທີ່ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ

·         ມີທະບຽນທຸລະກິດຫຼື ລະບຽນລົດ ທີ່ຖືກຕ້ອງ

·         ມີໃບ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ດຳ​ເນີນ​ທຸ​ລະ​ກິດ ຖືກຕ້ອງຕາມປະເພດທຸລະກິດ ຫຼື ທະບຽນລົດຖືກກັບເຈົ້າຂອງລົດ

·         ໃບຢັ້ງຢືນການເສຍອາກອນ ປະຈຸບັນ (ຖ້າມີ) ຫຼື ປີຜ່ານມາ

·         ບັດ​ປະ​ຈຳ​ຕົວ, ສໍາມະໂນຄົວ ຫຼື ໜັງ​ສື​ຜ່ານ​ແດນ​ເຈົ້າ​ຂອງ​ທຸ​ລະ​ກິດ

·         ບັນຊີທະນາຄານທີ່ອອກຊື່ບໍລິສັດ ຫຼື ຊື່ເຈົ້າຂອງບໍລິສັດ ຫຼືເຈົ້າຂອງລົດ

ຄຸນນະພາບ 50

 

 

ຄວາມອາດສາມາດ 50
·         ປະສົບການໃນການໃຫ້ບໍລິການ ແກ່ອົງການ ແລະບໍລິສັດຕ່າງໆ 20

·         ອາຍຸຂອງລົດແຕ່ລະຄັນ 20

·         ປະສົບການ ຂອງໂຊເຟີຂັບລົດແຕ່ລະຄົນ 10

·         ໄລຍະເວລາໃນການຕອບສະໜອງລົດ ຫລື ຈັດລົດ ໄດ້ຕາມກຳນົດເວລາ ແລະ ຈໍານວນລົດທີ່ມີ 30

·         ອຸປະກອນເສີມໃນການສ້ອມແປງລົດ ຖ້າມີ 10

·         ອາໄຫລ່ສຳຮອງ ເມື່ອ ມີການສ້ອມແປງ ແລະ ປ່ຽນແທນ 10

 

ທ່ານໃດທີ່ສົນໃຈເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນຄັ້ງນີ້ ສາມາດຂໍແບບຟອມ ແລະ ຢື່ນລາຄາໄດ້ພາຍໃນວັນທີ 14 ຫາ 18 ມີນາ ປີ 2022 ແລະ ສົ່ງກ່ອນເວລາ 16:00 ໂມງແລງ ໂດຍຍື່ນເອກະສານພ້ອມປິດຊ່ອງໄດ້ທີ່ຫ້ອງການຕາມທີ່ຢູ່ຂ້າງລູ່ມ:

  1. ຫ້ອງການວຽງຈັນ, ບ້ານ ສະພານທອງໃຕ້, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ທ່ານ ຈໍລີ ປ່າເຈ້ຍ   020 5237 1671

  1. ຫ້ອງການອຸດົມໄຊ ທ່ານ ນາງ ອິດສະຫຼະ  0 20 91 272 777
  2. ຫ້ອງການຫົວພັນ ທ່ານ ໄຊທໍ່ ຢົງເກີ   020 5233 2779

ໝາຍເຫດ:​ ຖ້າສົ່ງແບບຟອມແຂ່ງຂັນລາຄາບໍ່ຕາມກໍານົດຕາມວັນເວລາທີ່ກ່າວຂ້າງເທິງນີ້ຈະບໍ່ໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາ.

 

ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງແຈ້ງມາເພື່ອຊາບ ແລະ ຫວັງຢ່າງຍິ່ງວ່າ ບໍລິສັດ ແລະ ຮ້ານຄ້າ ຂອງທ່ານຄົງສະຫຼະເວລາອັນມີຄ່າ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມການປະມູນນໍາອົງການຂອງພວກເຮົາ.

ຮຽນມາດ້ວຍຄວາມເຄົາລົບ ແລະ ນັບຖື.

ພະແນກການເງິນ ແລະ ຈັດຊື້ – ຈັດຈ້າງ

SNV/Netherlands Development Organization

PO Box   9781, Saphanthong Road, Vientiane, Lao PDR.

Tel: 021 413290-1      Fax: 021 414 068

Email: snv@snvworld.org

Invitation to Bid for Car rental service

 

SNV is a not-for-profit international development organization represented in Laos and is looking for eligible suppliers to submit bids in relation to the supply of car rental service for Oudomxay and Houaphanh provinces as per below detail:

Selection criteria

Car Type
·         Pickup 4WD, Cheep 4WD, Minivan 15&25 seats and Bus 45 seats

Documentation
·         Company or individual car with register in Laos

·         Business license and/or individual car register document

·         Valid business license according to the type of business or car registration with the car owner.

·         Current tax certificate (if any) or previous year

·         Identity card, family register book or owner’s passport

·         Bank account issued in the name of the company or name of the company owner or owner car

​Quality 50

 

Capacity 50
·         Experience serving for organizations and company 20

·         Age of each vehicle 20

·         Experience of each driver 10

·         Providing or arrange the car on time and quantity of car 30

·         Car repair accessories if any 10

·         Spare parts for repair and replacement 10

The procurement process is open to relevant vendors who hold a relevant business license in Lao PDR. Interested bidders should contact The Front Desk Officer at; SNV/Netherlands Development Organization, PO Box   9781, Saphanthong Road, Vientiane, Lao PDR. or email mail: cpachia@snv.org and contact

  1. Vientiane office: Chorly, 020 5237 1671
  2. Oudomxay office. Ms. Idsala, 020 9127 2777
  3. Houaphanh office Mr. Saithor 020 5233 2779

Bidders are required to request a copy of the Request for Quotation (RFQ) that provides instructions to Bidders.  The RFQ will need to be completed and submitted in hard copy to the SNV office by 16:00, Monday to Friday on 18th March 2022.

Note there is no cost or payment required to receive the RFQ and SNV operates a zero-tolerance approach to fraud and corruption.

Signature of Authorized person

Save & Share